Hỏi: Em là nữ năm nay 25 tuổi, em không thường xuyên bị nháy mắt, hai hôm nay lại có hiện tượng này và vào khoảng giữa trưa,