Người phương Tây quan niêm, táo được xem là loại quả bổ dưỡng đối với sức khỏe của con người. Họ cho rằng “an apple a day keeps